top of page

S.C. NET-CONNECT COMMUNICATIONS S.R.L. (denumită în continuare „NCC” sau „noi”), persoană juridică română, cu sediul în str. Str. Ion Roată nr. 9, Et. 4, Sector 4, Cod Poştal 040332, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14315/05.12.2012, cod unic de înregistrare CUI RO30983433, vă face cunoscută această Politica privind utilizarea datelor personale pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

 

1. Cui se aplică această politică?

 

Prezenta politică se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Vizitatorilor site-ului www.join-sms.ro („Vizitatori”);

 • Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, clienți („Parteneri comerciali”). 

 

2.  Ce date colectăm despre dumneavoastră?

 

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularului de contact si ofertare de pe site-ul nostru;

 • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.

 

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

 

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:

 • suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau

 • în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

 

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul www.join-sms.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom putea șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al NCC.

 

De fiecare dată când vizitați site-ul www.join-sms.ro, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include adresa IP utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți;

 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la site-ul  www.join-sms.ro  (inclusiv data și ora), informațiile sau serviciile pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.

 

3. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării?

 

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • în scopuri de comunicare atunci când este necesar să răspundem eventualelor solicitări parvenite prin formularele de contact si ofertare din site-ul www.join-sms.ro, prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate;

 • în scopuri de comunicare atunci când trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră sau cu compania pe care o reprezentați;

 • în scopuri de comunicare atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră sau cu compania pe care o reprezentați;

 • în scopuri legale atunci când trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu: legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit);

 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu: pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese.

 

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

 

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor noastre în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

 

Vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

Vizitatori:

 

Atunci când este necesar să răspundem eventualelor solicitări parvenite prin formularele de contact si ofertare din site-ul www.join-sms.ro putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate (nume, prenume, adresa de e-mail sau alte date personale furnizate în corpul mesajului).

 

Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim în cunoașterea persoanei căreia trebuie să-i fie adresat răspunsul.

 

Parteneri comerciali:

 

Cu scopul încheierii sau executării relațiilor contractuale cu partenerii comerciali ai NCC, în calitate de administrator sau persoana reprezentantă a partenerului comercial, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon.

Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de administrator sau persoană reprezentantă a partenerului comercial, sunteți parte;

 • obligații legale care ne sunt impuse;

 • interesul nostru legitim.

 

Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa sms@join-sms.ro.

 

4. Cui transmitem datele cu caracter personal?

 

NCC nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terte părți informațiile dvs. cu caracter personal.

 

În cadrul NCC, doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Membrii personalului NCC au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de NCC, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

 

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

 • Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;

 • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic către NCC pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;

 • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar.

NCC efectează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de NCC. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către NCC, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

 

5. Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

 

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

 

În cazul în care sunteți partener comercial, vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

 

6. Transferul datelor personale în afara țării

 

Pe parcursul stocării în cadrul NCC, datele dumneavoastră ar putea fi accesibile și/sau transferate în afara tării către alte companii asociate grupului Net-Connect.

 

7. Ce drepturi aveți?

 

Aveți următoarele drepturi conform legislației în domeniu:

 • Dreptul de acces la datele personale respectiv de a vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;

 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale;

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;

 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail sms@join-sms.ro.

 

8. Confidențialitatea datelor minorilor

 

Site-ul www.join-sms.ro nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul ca minorul aflat în custodia sa a furnizat catre site-ul www.join-sms.ro datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat NCC, la adresa de e-mail sms@join-sms.ro. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului www.join-sms.ro, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

 

9. Contact

 

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de catre NCC sau prin site-ul www.join-sms.ro sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail sms@join-sms.ro.

 

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

 

Notă: Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul www.join-sms.ro.

 

Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii privind utilizarea datelor personale pentru a fi la curent cu noile modificări.

 

Ultima actualizare: 9 Februarie 2021.

bottom of page